Ruimte voor onderwijs in 'De Beljaart'

Op dinsdag 29 mei a.s. om 20.00 uur houdt wijkraad De Beljaart haar openbare jaarvergadering. De bijeenkomst vindt plaats in de Heilig Hart School, Schoolstraat 3. Huidige en toekomstige bewoners van de woonwijk De Beljaart zijn allen van harte welkom die avond.

… Niet alleen een thema voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd van belang voor ons allemaal. De school is het hart van de wijk. Huidige en toekomstige bewoners zijn allen van harte welkom. 

 

 

In de jaarvergadering zet de wijkraad uiteen waar ze zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden en wat de ambities voor de komende periode zullen zijn. Daarnaast zal de avond in het teken staan van ‘Ruimte voor onderwijs’ Nieuwbouw Heilig Hart School. Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad voor de wijken ‘De Biezen’ en ‘De Beljaart’ gekozen voor twee Integrale Kind Centra (IKC’s). Voor de Beljaart is Stichting Initia aangewezen als ‘Bouwheer’.

Initia is het bestuur van onder andere de Heilig Hart School. De heer Jeffrey van Oursouw (Directeur HH-school) zal een presentatie geven over de plannen. Ook is een vertegenwoordiger van de gemeente uitgenodigd. De wijkraad is benieuwd naar uw mening.

Vervolgens zal de wijkraad uw ideeën/mening vragen over in elk geval de volgende punten:

• Bereikbaarheid en ontsluiting
• Toekomstbestendigheid van de school / gebouw
• Bredere inzetbaarheid van gebouw en terrein t.b.v. de wijk
• Planning

Anoniem
7

Vanuit het Buitenland is alles goed te volgen. Met name de fotosessie ziet er goed uit. Dit moet een goede indruk geven aan een eventueel geïnteresseerde.

Anoniem
8

Altijd even vriendelijk te woord gestaan. Heel goede begeleiding tijdens verkoopproces. Ik heb er heel goede gevoelens aan over gehouden.

Lees meer
Terug